Προληπτικός Έλεγχος Υγείας

Η γιατρός, στα πλαίσια της διδασκαλίας του Ιπποκράτη «κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν», διενεργεί προληπτικούς ελέγχους για τη διαφύλαξη της καλής υγείας.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει λήψη λεπτομερούς ατομικού και οικογενειακού ιστορικού, και κλινική εξέταση, βάσει των οποίων καθορίζονται οι εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν. Οι εργαστηριακές εξετάσεις περιλαμβάνουν πλήρη αιματολογικό, βιοχημικό και ορμονικό ελέγχο, ενώ τα άτομα παραπέμπονται και για διενέργεια μαστογραφίας και μέτρησης οστικής πυκνότητας κατά περίπτωση. Συμπληρωματικά δύναται να συστηθεί γυναικολογική, οδοντιατρική, καρδιολογική και ουρολογική εκτίμηση.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, η γιατρός παρέχει υγιεινοδιαιτητικές οδηγίες ή/και φαρμακευτική αγωγή.