Η διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης ή/και η διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας αποτελούν προστάδιο της εκδήλωσης σακχαρώδη διαβήτη, και είναι γνωστές και με τον όρο «προδιαβήτης».

Παρά τις χαμηλότερες τιμές σακχάρου στον αίμα συγκριτικά με τον έκδηλο σακχαρώδη διαβήτη, ο προδιαβήτης προδιαθέτει στην εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως και ο διαβήτης. Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης προδιαβήτη είναι η παχυσαρκία και το οικογενειακό ιστορικό διαβήτη.

Εάν ο προδιαβήτης αντιμετωπιστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά, μπορεί να επιτευχθεί η πλήρης θεραπεία του και επάνοδος του σακχάρου στα φυσιολογικά επίπεδα.

Στόχος της γιατρού είναι η έγκαιρη διάγνωση του προδιαβήτη και η άμεση εφαρμογή υγιεινοδιαιτητικών παρεμβάσεων ή/και φαρμακευτικής αγωγής, με αποτέλεσμα την πλήρη εξάλειψή του και την αποφυγή εξέλιξής του σε έκδηλο διαβήτη και εκδήλωσης διαβητικών επιπλοκών.