Οι λοιμώξεις σε διάφορα συστήματα του οργανισμού, όπως ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό, γαστρεντερολογικό, ουροποιητικό, γεννητικό, κεντρικό νευρικό, δέρματος και μαλακών μορίων αποτελούν συχνά αντικείμενο διερεύνησης και αντιμετώπισης στο παθολογικό μας ιατρείο.

Η γιατρός διενεργεί πλήρη κλινικό, εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο σε κάθε περιστατικό λοίμωξης, με στόχο το σχεδιασμό εξατομικευμένης θεραπευτικής στρατηγικής ανάλογα με τα παθολογικά ευρήματα των εξετάσεων. Ο ασθενής παρακολουθείται συστηματικά μέχρι επίτευξης πλήρους θεραπείας.