Η συχνότητα της αρτηριακής υπέρτασης έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, συμβάλλοντας σημαντικά και στη αύξηση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Επειδή πολλές φορές δεν προκαλεί συμπτώματα, η αρτηριακή υπέρταση μπορεί να παραμένει αδιάγνωστη και για αυτό έχει χαρακτηρισθεί και ως «σιωπηλός δολοφόνος». Ακόμα και μικρές αυξήσεις της αρτηριακής πίεσης μπορεί να προκαλέσουν καρδιαγγειακές επιπλοκές, για αυτό και είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή τους.

Η γιατρός δίνει έμφαση στην τακτική παρακολούθηση και καταγραφή των τιμών αρτηριακής πίεσης, τόσο στο ιατρείο, όσο και κατοίκον, στοχεύοντας στην πρώιμη διάγνωση της αρτηριακής υπέρτασης και στην άμεση και αποτελεσματική ρύθμισή της. Εφαρμόζοντας εξατομικευμένες υγιεινοδιαιτητικές οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή, η γιατρός στοχεύει στην επίτευξη φυσιολογικών τιμών αρτηριακής πίεσης, με αποτέλεσμα την αποφυγή καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας.